Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích,

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,

Vysoká škola evropských regionálních studií

v Českých Budějovicích

a

katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

 

si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat

 

na

 

III. regionální pracovní konferenci

 

„Genius loci českého jihozápadu“,

 

která se koná

 

ve čtvrtek 26. října 2006

 

 

Místo konání: barokní sál Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

 

Čas zahájení: konference: 9.00 hod.

 


 


 

 Tematické zaměření (následující přehled je pouze výběrový; nemusí být naplněn, ale může být případně /vhodně doplněn):

-          komplexní projekt regionálního výzkumu (na jihu a západě Čech), výzkum mluvené řeči, oblastní slovník a jeho specifika, regionální výzkum a pojetí jazykových rovin (podle zaměření účastníků)

-          tradiční lidová kultura jižních Čech, národopisné oblasti jihočeského regionu, specifické jihočeské lidové tradice  a  jihočeské varianty obecně rozšířených tradic a obyčejů, etnografický výzkum v  podmínkách jihočeského regionu a jeho specifika

-          krajina a lidé: regionální výzkum z hlediska kulturně historického, geografického, z hlediska ochrany přírody a památek, z hlediska národohospodářských dějin  a z hlediska sociologického

-         regionální výzkum a multikulturní programy (jazykové a kulturní minority)

 

Předběžný program konference:

 

9.00 h.   …………...                            zahájení

9.15 – 10.15  …..                                 I. blok (úvodní referáty)

10.15 h. ………..….                           přestávka „na kávu“

10.30 – 12.30 .…                                 II. blok (referáty, diskuse)

12.30 – 13.30                                      oběd

13.30 – 15.00 ..…                                III. blok (referáty, diskuse)

15.00 h. ………..….                           přestávka „na kávu“ a ind. diskusi

15.30 – 17.00 ….                                 IV. blok (referáty, diskuse)

17.00 h. …………...                           vyhodnocení a závěr konference

 

(Konferenční sekce budou vytvářeny až v případě účasti vyššího počtu zájemců…)

 

Poznámka:

 

-          Náklady na dopravu a stravování hradí vysílající organizace nebo účastnící sami.

-          Příspěvky prosíme předat nebo zaslat na naši adresu (mailem nebo poštou) do konce listopadu 2006 v takové formální (tištěné) – finální - podobě, aby mohly být přímo zařazeny do sborníku (který později předáme či zašleme všem účastníkům). Budou tedy publikovány ve sborníku.

-          V souvislosti s nutností uhradit některé náklady navíc nejpozději v průběhu konference jsme nuceni letos vypsat konferenční (registrační) příspěvek Kč 150,- (konferenční poplatek bude vybírán během registrace)

 

K účasti na konferenci si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat:

             PhDr. František Krejča, tajemník konference

 

Jménem spolupořadatelů:

             Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D. et Th.D, rektor VŠERS

             PhDr. Jaroslav Vyčichlo, ředitel Studijní a vědecké knihovny

                                                                                       Plzeňského kraje

             Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., vedoucí KČJ PEF ZČU v Plzni

             PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D., mluvčí výzkumného týmu projektu

                                                                                               Genius loci

 


Kontakt na organizační výbor:

 

E-mail: krejca@muzeumcb.cz, popř. holub@vsers.cz, zholub@kcj.zcu.cz            Telefon: 387.929.314 (Jihočeské muzeum, Dukelská 1,  37001 České Budějovice; etnografické pracoviště, PhDr. František Krejča)

 

Limit zaslání přihlášky: 30. září 2006
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

 

 

Jméno a příjmení            ____________________________________

 

Název vysílající organizace (popř. uveďte: soukromě)  _________________

 

Případné tituly: ….

 

Adresa (pro zasílání korespondence):

 

-         úplná poštovní:  ……………………...……………………………………………………..

 

-         mailová (e-mail): ……………………………………………………………………………..

 

Telefon, popř. fax: ……………………………..…………………………………………………..

 

Přednesu příspěvek na vybrané téma: ANO - NE

 

Téma případného příspěvku:  …………………….……………………………………………………

 

 ……………………………………………………………………………………………………