·       

·        PŘEDMĚT: Globální výchova

·        zkratka předmětu: GLV

·        typ studijního předmětu: volitelný /výběrový

·        garant: Daniel Bína

·        rozsah studijního předmětu (počet hod./týden; – Se – Cv): 0 + 2 + 0

·        forma výuky: seminář

·        semestr: LS

·        typ zakončení: zápočet

 


Obsah předmětu (stručná anotace):

Glob. výchova představuje holistickou koncepci výchovy, svými východisky (filosofickými, pedagogockými, psychologickými) vytváří inspirativní prostor pro řešení krizových jevů souvisejících s procesem výchovy člověka. Soustředí se zejm. na ekologickou problematiku a na herní a projektové vyučování.

 

Požadavky na studenta (podmínky zápočtu):

Student zpracuje seminární práci na téma "Vyučovací hodina (matematiky, českého jazyka apod.) s využitím herních aktivit z globální výchovy".

 

Tematický plán

1                    Úvod - globální podstata současného světa. Seznamovací aktivity

2                    Základní principy globálního učení. Úvodní a rozehřívací aktivity

3                    Učitel v globální výchově

4                    Jak uvádět hry

5                    Ukázky využití globální výchovy v jednotlivých předmětech

6                    Diskusní aktivity

7                    Aktivity zaměřené na rozvoj vlastní osobnosti

8                    Kooperativní hry

9                    Simulační hry

10                Ekologická výchova

11-13     Ukázky her a projektů, diskuse

 

Literatura

Horká, H., Hrdličková, A.: Výchova pro 21. století. Paido, Brno 1998.

Kasíková, H.: Kooperativní učení, kooperativní škola. Portál, Praha 1997.

Kovaliková, S.: Integrované tematické vyučování. Spirála, Kroměříž 1995.

Pike, G., Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu. Portál, Praha 2000.

Pike, Selby: Globální výchova. Grada, Praha 1994.