Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

 

                                             a

 

          Vysoká škola evropských regionálních studií

                        v Českých Budějovicích

 

                      si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat                               

 

                                                                       na                                                                                 

 

II. regionální pracovní konferenci

 

„Genius loci českého jihozápadu“,

 

která se koná

 

ve středu 26. října 2005

 

 

Místo konání: barokní sál Jihočeského muzea v Českých Budějovicích[1]

 

Čas zahájení konference: 9.00 hod.

 


Tematické zaměření (následující přehled je pouze výběrový; nemusí být naplněn, ale může být případně /vhodně doplněn):

-          komplexní projekt regionálního výzkumu (na jihu a západě Čech), výzkum mluvené řeči, oblastní slovník a jeho specifika, regionální výzkum a pojetí jazykových rovin (podle zaměření účastníků)

-          regionální databáze (zejména lexikální) a její utváření, etnografický výzkum a jeho specifika, program regionálního výzkumu v krajině, vztah projektů lokálních a regionálních

-          regionální výzkum a multikulturní programy (jazykové a kulturní minority)

-          sociologické aspekty výzkumu (apod.)

 

Předběžný program konference:

 

9.00 h.   ………. zahájení

9.15 – 10.15  …. I. blok (úvodní referáty)

10.15 h. ………. přestávka „na kávu“

10.30 – 12.30 … II. blok (referáty, diskuse)

12.30 – 13.30 oběd

13.30 – 15.00 …III. blok (referáty, diskuse)

15.00 h. ………. přestávka „na kávu“ a ind. diskusi

15.30 – 17.00 … IV. blok (referáty, diskuse)

17.00 h. ………. vyhodnocení a závěr konference

 

(Konferenční sekce budou vytvářeny až v případě účasti vyššího počtu zájemců…)

 

Poznámka:

 

-          Náklady na dopravu a stravování hradí vysílající organizace nebo účastnící sami.

-          Příspěvky prosíme předat nebo zaslat na naši adresu (mailem nebo poštou) do konce listopadu 2005 v takové formální (tištěné) – finální - podobě, aby mohly být přímo zařazeny do sborníku (který později předáme či zašleme všem účastníkům). Budou tedy publikovány ve sborníku.

-          V souvislosti s tím nevypisujeme žádný registrační příspěvek.

 

K účasti na konferenci si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat:

 

PhDr. František Krejča, tajemník konference

 

Jménem spolupořadatelů:

 

Prof. Dr. Dolista, Ph.D. et Th.D, rektor VŠERS

PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D., mluvčí výzkumného týmu projektu Genius loci

 

Kontakt na organizační výbor:

 

E-mail: krejca@muzeumcb.cz, popř. holub@vsers.cz, zholub@kcj.zcu.cz

 

Telefon: 387929314 (Jihočeské muzeum, Dukelská ul.,37001 České Budějovice; etnografické oddělení, PhDr. František Krejča)


PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

 

 

Jméno a příjmení     ____________________________________

 

Název vysílající organizace (popř. uveďte: soukromě)  _________________

 

Případné tituly: ….

 

Adresa (pro zasílání korespondence):

 

-         úplná poštovní:  ……………………………………………………………………..

 

-         mailová (e-mail): ……………………………………………………………………………..

 

Telefon, popř. fax: ……………………………………………………………………..

 

Přednesu příspěvek na vybrané téma: ANO - NE[2]

 

Téma případného příspěvku:[3] ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………[1] Bude upřesněno – podle počtu přihlášených účastníků. Konference proběhne za podpory mezinárodních univerzitních (slavistických a bohemistických), knihovenských a muzejních pracovišť.

[2] Prosíme: nesprávnou variantu škrtněte, správnou zakroužkujte.

[3] Předpokládaná délka příspěvku činí 20 minut; dalších 5 (-10?) minut je vyhrazeno na základní diskusi.