Zachycené údaje:

 

1. Vančurová, Kateřina: zkoumala Klíčov, Mrákov a Spáňov. Dokončila roku 2004. Práce má sign. TECDP0495.

 

Informanti:

 

Spáňov:

Kupilík, Josef, 1928 – kroje a národopisný soubor

Kupilíková, Marie, 1933 – chodská svatba

Kolářová, Marie, 1935 – jak se mluví; o stavbě domů dříve a dnes

 

Mrákov:

Forstová, Marie, 1930 – škola za války

Vondrašová, Alžběta, 1928 – o mistru Jindřichu Jindřichu

Kašová, Anna, 1933 – mládí, přástky, za války a po válce

 

Klíčov:

Šmejkalová, Marie, 1929 – o psech v hospodářství

Randová, Anna, 1930 – škola a taneční zábavy v Mrákově

Dufek, Pavel, 1930 – jak v Mrákově hořelo

 

2. Kejvalová, Eva: zkoumala Postřekov, Újezd a Klenčí pod Čerchovem (zvláštnosti lexikonu jako odraz způsobu života). Dokončila roku 2002. Práce má sign. E00823.

 

Informanti:

 

Postřekov:

Fairová, Anežka, 1939 – denní režim v hospodářství

Zemanová, Anna, 1933 – život na výměnku, pěstování rostlin

Řezníčková, Marie, 1938 – o psu a kočkách

Kapicová, Ludmila, 1926 – jak mizí kroje; chodská svatba

Buršík, Antonín, 1932 –práce na venkově dříve (a dnes)

 

Újezd:

Kazdová, Marie, 1931 – o hospodářství (slepice, andulky a jejich krmení)

Tauerová, ?, 1932 – Velikonoce, hospodářství

Zikmundová, ?, 1929 – pečení chleba, praní, koláče

Rojtová, Marie, 1919 – povídání o Kozinovi – a zájezdy do rodného místa

Pajtlová, Hana, 1920 – o jídle -  a jak se žije

 

Klenčí pod Čerchovem

Heindl, Oldřich, 1931 – povídání o Baarovi (Poslední soud)

Šerlovská, Anna, 1951 – motivy chodských krojů, malovaná keramika

Mráz, Josef, 1931 – silnice Plzeň – Řezno (1819); o mlynáři a mlýně

Mrázová, ?, 1935 – chodská svatba

Psutková, Marie, 1924 – hospodářství/práce v zemědělství, keramika

 

Jak vidno, tato diplomantka nebyla příliš důsledná/akribická (vynechává křestní jména).

 

3. Dvořáková, Patricie: Chodská lidová píseň   (nové - 2004; zatím nezařazeno)

 

-         ved. práce: doc. Dr. Zdeněk Vimr, katedra hudební výchovy FPE ZČU

-         oponentka: Mgr. Štěpánka Lišková

 

Přesah práce: píseň, hudba, tanec…

-         vymezení Chodska: s. 9-12

 

K literatuře (výběr):

 

Felix, E., Chodsko v našem písemnictví. Plzeň 1940

Jindřich, J., Chodsko. Praha 1956

Roubík, F., Dějiny Chodů u Domažlic. Praha 1931

Weber, A., Království české. IV. díl. Okres domažlický. Praha 1911

+ časopis Český lid, články Č. Zíbrta: od r. 1914 (roč. XXIII) dále…

+ citace z Kroniky tak řečeného Dalimila

 

4. Pejsarová, H.: Regionální pohádky a pověsti (Chodsko)……2003/ sign. DP1700

 

-         ved. práce: PhDr. Věra Chmelíková

-         oponent: doc. PhDr. Viktor Viktora, CS

 

Zdroje:

-         autoři nenarození na Chodsku: K.J.Erben, B.Němcová, J.Kajer

-         autoři narození na Chodsku: J.F.Hruška, J.Š.Baar

 

Z popisu Chodska:

1.      majestát Chodů z r. 1325 jmenuje chodské obce:

-         Dolní Chodsko („dolské“): Tlumačov, Mrákov, Klíčov, Pocinovice, Chodská Lhota (navíc – „mimo majestát“ se sem řadí: Stráž)

-         Horní Chodsko (horní, „postřekovské“): Postřekov, Klenčí (dnes: pod Čerchovem), Draženov, Újezd (navíc – „mimo majestát“ se sem řadí: Chodov)

„Dělítkem“ je svatý Vavřineček na Veselé hoře u Domažlic (dějiště slavných chodských poutí)

Ale: původní, historické Chodsko: od Domažlic po Planou u Mariánských Lázní

 

Literatura:  Teplý, F.: Chodská čítanka…

 

5. Huřťáková, Olga: Chodská svatba – historie a současnost…2002/ sign. DP1365

 

-         ved. práce: doc. Dr. Zdeněk Vimr, katedra hudební výchovy FPE ZČU

-         konzultantka: PhDr. Marta Ulrychová

 

Kontaktní osoby:

 

-         vedoucí Postřekovského folklorního souboru (a výrobce dud): Jan Holoubek

-         bývalý ředitel Muzea Chodska v Domažlicích („Chodský hrad“): Ladislav Baier

-         současný ředitel Muzea Chodska v Domažlicích („Chodský hrad“): Mgr. Josef Nejdl

-         paní Eva Maulová (knihovnice)

 

Výběr z literatury:

 

(Erben, Němcová, Hruška…)

Svačina, R., Chodská svarba (1. vyd.). Karlovy Vary 1959

Vaněk, M., Úplný popis selské svatby z okolí Domažlic. Praha 1890

 

Další práce (uložené v Uni-knihovně ZČU na Borech; bude nutno postupně projít a zhodnotit):

 

Diplomové:

 

Faschingbauer, Jan, Povstání Chodů a jeho právní důsledky. 2000; PRA( 1/ 0)
Kestřánková, Marie, Život a dílo Rudolfa Svačiny. - ved. práce: doc. Dr. Zdeněk Vimr, katedra hudební výchovy FPE ZČU. 2003;
PED( 1/ 0)
Líkařová, Lenka, Vladimír Baier - výrazná osobnost kulturního života na Chodsku.

Mácová Daniela Bavorsko-české vztahy v pohraničním románu "Hančička, Chodské děvče" od Maximiliána Schmidta. 2003; PED( 1/ 0)

 

Bakalářské:

 

Osvaldová, Lenka, Klenčí pod Čerchovem a J. Š. Baar. 2002; TEC( 1/ 0)
Škardová, Sylva, Lidové kroje na Plzeňsku a Chodsku (Sylva Škardová-Kandlerová). 2002;
PED( 1/ 0)

 

Knihy:

 

Příběhy:

 

Baar, Jindřich Šimon (1869-1925), Hrnčená bába a jiné povídky. 1983; PED( 1/ 0)
Baar, Jindřich Šimon (1869-1925), Hu nás. Povídky z chodské hyjty. 1920;
PED( 1/ 0)
Baar, Jindřich Šimon (1869-1925), Chodská čítanka (uspoř. Jan F. Hruška, Fr. Teplý, Jindřich Šimon Baar) 1927;
PED( 1/ 0)
Šmíd, Zdeněk, Dudáci a vlčí hlavy. 1987;
PED( 1/ 0)

Pohádky:

 

Hruška, Jan František (1865 – 1937), Na hyjtě. Chodské pohádky. Díl IV. 1933; PED( 1/ 0)
Hruška, Jan František (1865 – 1937), Na hyjtě. Chodské pohádky. V. díl. 1936;
PED( 1/ 0)
Hruška, Jan František (1865 – 1937), Na hyjtě. Chodské pohádky. I. díl. 1923;
PED( 1/ 0)

Odborné studie:

 

Kramařík, Jaroslav, Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici. 1972; PED( 1/ 0)

Procházka, Zdeněk, Historické náhrobníky okresu Domažlice. 1990

Procházka, Zdeněk, O tvrzi v Úsilově. 1983, PED( 1/ 0)

Roubík, František, Dějiny Chodů u Domažlic. 1931

Sedláček, Augustin, Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl devátý. Domažlicko a Klatovsko… 1893
Teplý, František, Chodové ve sporu s Lomikary. 1926;
PED( 2/ 0)

 

Průvodce:

 

Balatka, Břetislav (a kol.), Chodsko, Český les. 1987; PED( 2/ 2)

Birner, Zdeněk (a kol.), Chodsko a Český les. 1976; PED( 1/ 0)

Slovníky:

 

Hruška, Jan František (1865 – 1937), Dialektický slovník chodský. 1907; PED( 1/ 0)

Články:

 

Hofmeisterová Božena, Okouzlený milenec Chodska. Vzpomínky na Jindřicha Šimona Baara. 1988; PED( 1/ 0)

Ulrychová, Marta (FHSKSA), Dana Freiová zpívá chodské písně (zpěvačka a klavíristka vydává CD v produkci Jana K.). 1999; TEC( 1/ 0)

Ulrychová, Marta (FHSKSA), Nad studentskou prací o Vladimíru Baierovi. 2003; TEC( 1/ 0)

Ulrychová, Marta (FHSKSA), Oslavili svátek svaté Lucie s Chodským souborem z Mrákova. 1999; TEC( 1/ 0)

Hudebniny:

 

Fiala, Jaroslav (FPEKHK); Daremné písničky; s velkou láskou k Chodsku nasbíral Vladimír Baier. 2003; PED( 1/ 0)

Jindřich, Jindřich (1876-1967), Osm chodských pjisniček dětských pro 2-3 hlasy s průvodem klavíru (hudebnina); 1967; PED( 2/ 0)
Jindřich, Jindřich (1876-1967), Poklad Chodska (hudebnina; 102 chodské písně, z toho 70 tanců); 1940;
PED( 1/ 0)

Kuba, Ludvík (etnograf, malíř: 1863-1956), Lidové písně z Chodska (hudebnina); uspoř. a zprac. Věra Thořová + Kudrlička Vilém. Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska. 1997; PED( 1/ 0)