zholub@ksj.zcu.cz

 

PLÁN KNIHY (SOBĚNOV)

 

Titulní list

Poděkování, recenzenti

 

Předmluva: prof. Klimeš

 

0. ÚVOD

01. Kexploraci na Soběnovsku

02. Ke genezi knihy (na cestě... , výzkum a slovník, členění práce)

03. Zdroje a výstupy (lit., pram., elektr. zdroje, reálie, audioviz. aj.)

 (Zbyněk, Dr.Krejča)

 

1.-5. TEXT:

jazyk  (nutná recenze; Zbyněk)

region (Dan)

etnografie (dr. Krejča)

6. Závěry

 

7. Přílohy

Mapová příloha

Pověsti a povídačky (paní Froňková)

Diferenční slovník abecední (Zbyněk)

Tezaurus (Zbyněk)

Osobnosti a autoři Soběnovska

 

Zkratky a značky;

Dokumentace (foto, pohlednice: p. Šesták; obrázky: Radko; mapky aj.)

 

Seznam literatury a pramenů

 

Rejstřík

 

Tiráž

 

Resumé: německy, rusky